การเขียนใบปะหน้า หรือ จดหมายสมัครงาน

การเขียนใบปะหน้า “หรือ” จดหมายสมัครงาน การเขียน “ใบปะหน้า” นับว่าเป็นใบเบิกทาง อันดับแรกที่จะถูกคัดเลือก จากใบสมัครงานที่ส่งไปทางไปรษณีย์ หรือทาง E-Mail หรือไม่ สำนวนการเขียนที่ดีและมีคำที่สะดุดตาจะถูกคัดเลือก เป็นอันดับแรก

จากแบบฟอร์ม “ใบปะหน้า” ในหน้าถัดไป จะเห็นว่า ข้อ 3 และข้อ 4 เว้นว่างไว้ เพื่อใส่ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เกี่ยวกับประสบการณ์ตรง ในตำแหน่งหน้าที่ที่เคยทำงาน, เกี่ยวกับการฝึกอบรม หรือ การฝึกงาน ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งหน้าที่ ที่จะสมัคร ฯลฯ ส่วนกรอบสี่เหลี่ยมด้านบนซ้ายมือ เอาไว้ติดรูปถ่ายขนาด 1 ½ นิ้ว หรือ 2 นิ้ว รูปถ่ายต้องดูดีและเป็นธรรมชาติมากที่สุด